اجرای اتصال مشترکین به شبکه فاضلاب شهری کاشان

نظرات 0

تخریب و حفاری متناسب با موقعیت

تامین متریال و اجرای فاضلاب
پرکردن کانال یا محل حفاری
ترمیم تخریب و بازسازی کفپوش
اکیپ مجرب و متعهد با تائیدیه از سازمان فنی و حرفه ای
بیمه مسئولیت در زمان اجرا