رسوب زدای خودرویی

رسوبزدای خورویی محلولی است که وظیفه از بین بردن رسوبات و همچنین جلوگیری از ایجاد رسوبات جدید در تمامی رادیاتورها و سیستم های خنک

کننده ای که به نوعی با آب همراهند را بر عهده دارد. وجود رسوبات آب عامل اصلی عدم کارایی رادیاتور و افزایش دمای موتور خودرو می باشد.

به علت بالا بودن مخارج تعمیر و نگهداری با استفاده از محلول رسوبزدای خورویی  پس از چند ساعت رادیاتور و کوئیل بخاری خودروی شما مانند روز اول عاری از

هرگونه رسوب و گرفتگی می شود.


از نتایج عملی رسوبزدای خودرویی می توان به افزایش بازدهی بخاری اتومبیل در فصول سرد و کاهش دمای موتور در فصول گرم  و

جلوگیری از جوش آوردن خودرو اشاره کرد.

ماندگاری این محلول درون رادیاتور خودرو بیش از یکسال می باشد و پس از مصرف، نیاز شما را از آب های مخصوص رادیاتور بطور کامل مرتفع

می نماید.  این محلول شگفت انگیز با محبوس کردن کلسیم و منیزیم (جلوگیری از تولید کربنیک اسید)،تولید یون های منفی و ایجاد

الکترون دهی مغناطیسی باعث جلوگیری از خوردگی در رادیاتور و بخاری اتومبیل شما  می شود.

جدول و روش استفاده از محلول رسوب زدایی رادیاتور اتومبیل

محلول موردنیاز

مقدار رسوب تخمینی

حجم آب رادیاتور و مجاری

نوع خودرو

ردیف

500 cc

0.5  کیلوگرم

5 الی 10 لیتر

سواری - وانت

1

1 لیتر

1 کیلوگرم

10 الی 15 لیتر

وانت

2

4 لیتر

1.5 کیلوگرم

20 الی 30 لیتر

مینی بوس - کامیونت - تراکتور

3

6 لیتر

1.5 الی 2.5 کیلوگرم

25 الی 45 لیتر

کامیون - بیل - گریدر

4

7 لیتر

3.5 کیلوگرم

35 لیتربه بالا

اتوبوس - کامیون - بیل - بولدوزر

5

13 لیتر

بیش از 3.5 کیلوگرم

50 لیتر به بالا

بولدوزر - ادوات سنگین - ماشینهای جنگی

6

روش استفاده :

 ردیف 1 و 2 - کل مقدار محلول از طریق رادیاتور تزریق و پس از 8 ساعت کارکرد موتور ، رادیاتور تخلیه و آبگیری مجدد شود .

ردیف   3 -   ضمن تخلیه مقدار 3 لیتر آب به همین مقدار محلول از طریق رادیاتور تزریق و پس از 6 ساعت کارکرد موتور ، تخلیه رادیاتور انجام شود.

                مجددا مطابق مرحله اول ضمن آبگیری، 1 لیتر مابقی محلول تزریق و پس از 4 ساعت کارکرد ، کل آب تخلیه  و آبگیری شود .

ردیف  4 -   مطابق مراحل ردیف 3 با این تفاوت که مرحله اول 4 لیتر و مرحله دوم نیز 2 لیتر مابقی تزریق شود .

ردیف  5 -   مطابق مراحل ردیف 3 با این تفاوت که مرحله اول 5 لیتر و مرحله دوم نیز 2 لیتر مابقی تزریق شود .

ردیف  6 -   مطابق مراحل ردیف 3 با این تفاوت که مرحله اول 10 لیتر با ده ساعت کارکرد و مرحله دوم نیز  3 لیتر تزریق با پنج ساعت کارکرد .

توضیحات :  

الف ) دقت شود در مراحل مختلف آبگیری حتما بوسیله شیر هوا گیری از پر بودن کل مسیر آب اطمینان حاصل گردد .

ب ) قبل از تخلیه هر نوبت آب جهت مشاهده عملکرد محلول از آب موجود به مقدار نیم لیتر نمونه برداری شود